Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
23

okt

2019

Šodien

trešdiena, 2019. gada
23. oktobris
Daina, Dainis, Dainida

2. klases

2018./2019. mācību gads

Konstanīna Pēkšēna korpuss (Akas iela 10)


2.a klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40
2. 8.45-9.25Matemātika404.
3. 9.30-10.10Krievu valoda404.
4. 10.30-11.10Krievu valoda404.
5. 11.30-12.10Mājturība404.
6.
12.25-13.05
Ētika
404.
Otrdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Latviešu valoda106./403.b
3.
9.30-10.10Matemātika404.
4.
10.30-11.10Krievu valoda404.
5.
11.30-12.10
Angļu valoda104./304.
6.
12.25-13.05
Sociālās zinības404.
Trešdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Mūzika404.
3.
9.30-10.10Klases stunda404.
4.
10.30-11.10Angļu valoda104./304.
5.
11.30-12.10SportsSporta zāle
6.
12.25-13.05Dabaszinības
207.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda106./403.b
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Vizuālā māksla404.
3.
9.30-10.10Latviešu valoda106./403.b
4.
10.30-11.10Matemātika 404.
5.
11.30-12.10Krievu valoda404.
Piektdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25
3.
9.30-10.10SportsAktu zāle
4.
10.30-11.10Latviešu valoda106./403.b
5.
11.30-12.10Matemātika 404.
6.
12.25-13.05
Krievu valoda404.


2.b klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40
2. 8.45-9.25
3. 9.30-10.10Sociālās zinības209.
4. 10.30-11.10Matemātika209.
5.
11.30-12.10
Krievu valoda209.
6.
12.25-13.05
Mājturība209.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda106./403.b
Otrdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25SportsAktu zāle
3.
9.30-10.10Matemātika209.
4.
10.30-11.10Latviešu valoda106./403.b
5.
11.30-12.10
Krievu valoda
209.
6.
12.25-13.05
Vizuālā māksla209.
Trešdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25 Sports Sporta zāle
3.
9.30-10.10Latviešu valoda106./403.b
4.
10.30-11.10Krievu valoda 209.
5.
11.30-12.10
Mūzika404.
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Matemātika209.
3.
9.30-10.10Krievu valoda209.
4.
10.30-11.10Angļu valoda104./304.
5.
11.30-12.10Klases stunda209.
6.
12.25-13.05Latviešu valoda106./403.b
Piektdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Matemātika209.
3.
9.30-10.10Krievu valoda209.
4.
10.30-11.10Dabaszinības207.
5.
11.30-12.10
Angļu valoda
104./304.
6.
12.25-13.05
Ētika302.


2.c klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40
2. 8.45-9.25
3. 9.30-10.10Angļu valoda104./304.
4. 10.30-11.10Matemātika302.
5. 11.30-12.10Krievu valoda302.
6.
12.25-13.05
Latviešu valoda106./403.b
Otrdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25
3.
9.30-10.10Mūzika302.
4.
10.30-11.10Matemātika302.
5.
11.30-12.10
Krievu valoda
302.
6.
12.25-13.05
Krievu valoda
302.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda
106./403.b
Trešdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Latviešu valoda106./403.b
3.
9.30-10.10Angļu valoda104./304.
4.
10.30-11.10Vizuālā māksla302.
5.
11.30-12.10
Dabaszinības
207.
6.
12.25-13.05
Ētika
302.
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Matemātika 302.
3.
9.30-10.10Krievu valoda302.
4.
10.30-11.10Sociālās zinības302.
5.
11.30-12.10Klases stunda302.
6.
12.25-13.05
SportsAktu zāle
Piektdiena
1.
8.00-8.40Latviešu valoda106./403.b
2.
8.45-9.25Sports
Aktu zāle
3.
9.30-10.10Matemātika302.
4.
10.30-11.10Krievu valoda302.
5.
11.30-12.10Mājturība302.