Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
21

aug

2018

Šodien

otrdiena, 2018. gada
21. augusts
Janīna, Linda

Kontaktinformācija


6 - 12 klases

1 - 5 klases
Adrese: Tērbatas 15/17,
Rīga, Latvija,
LV-1011
Akas 10,
Rīga, Latvija,
LV-1011
Tālrunis: 67114909 67181995
e-mail: r40vs@riga.lv
Kontakttālruņu saraksts:

Direktors: 67114908
Mācību pārziņi: 67114909 67181995
Direktora vietnieks
saimn. jaut.:
67114910

Sekretāre: 67281662
FAKSS: 67114914
Bibliotēka: 67704056
Medicīnas kab.: 67280366 67181993
Psiholoģijas kab.: 26403489
kari_bo@inbox.lv
26180134
Dežurants: 67114911 67181994

Aizgādņu biedrība "ASSOR"

ASSOR: 67114912
ASSOR kasieris: 67114913


Tērbatas iela 15/17,
Rīga, LV-1011
tālr. 67114912, 67114913
Reģ. Nr. 40008018867
SWEDBANK AS
Kods HABALV22
Konts Nr. LV11 HABA 0551 0321 0662 5

Paskatīties, kā mūs atrast uz lielas kartes!