Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
15

jul

2024

Šodien

pirmdiena, 2024. gada
15. jūlijs
Egons, Egmonts, Egija, Henriks, Heinrihs

Kontaktinformācija


6. - 12. klases

1. - 5. klases
Adrese: Tērbatas 15/17,
Rīga, Latvija,
LV-1011
Akas 10,
Rīga, Latvija,
LV-1011
Tālrunis: 67114909 67181995
e-mail: r40vs@riga.lv
e-adrese:
 https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011627809
Kontakttālruņu saraksts:

Direktors: 67114908
Mācību pārziņi: 67114909 67181995
Direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā:
67281662
Sekretāre: 67281662
Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 67114914
Medicīnas darbinieki: 67280366 67181993
Psihologi: 26403489
kari_bo@inbox.lv
26180134
Dežurants: 67114911 67181994

Aizgādņu biedrība "ASSOR"

ASSOR: 67114912
ASSOR kasieris: 67114913


Tērbatas iela 15/17,
Rīga, LV-1011
tālr. 67114912, 67114913
Reģ. Nr. 40008018867
SWEDBANK AS
Kods HABALV22
Konts Nr. LV11 HABA 0551 0321 0662 5

Paskatīties, kā mūs atrast uz lielas kartes!