Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
24

jul

2024

Šodien

trešdiena, 2024. gada
24. jūlijs
Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns

Jaunumi

Valsts aizsardzības mācība

Tematiskā grupa: Skolas jaunumi

Publicēts: 9. jūlijs 2024
 
9

jul

2024

Atgriezties2024. gada 16. aprīlī Ministru kabinets pieņēma grozījumus vispārējās vidējās izglītības standartā, nosakot, ka no 2024. gada 1. septembra vidējās izglītības programmā ir iekļauta obligāta Valsts aizsardzības mācības (turpmāk-VAM) īstenošana.

 

Sīkāka informācija šeit: https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/visaptverosa-valsts-aizsardziba/sabiedribas-izglitosana/valsts-aizsardzibas-maciba

 

VAM būs viens no Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem. Tā apguve notiks 8 mācību stundas vienu dienu mēnesī, izņemot septembri un janvāri, divus secīgus mācību gadus (10., 11.klasē), paredzot kursa apgūšanai 112 mācību stundas.

 

Rīgas 40. vidusskolā VAM tiks iekļautā mācību plānā un notiks vienu reizi mēnesī trešdienā.Atgriezties