Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
4

dec

2023

Šodien

pirmdiena, 2023. gada
4. decembris
Baiba, Barbara, Barba

Pedagoģisko darbinieku saraksts

Rīgas 40.vidusskolas

pedagoģisko darbinieku saraksts

1.

Sandra Akmentiņa

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.d)

2.

Rugsara Alizade

Angļu valodas pasniedzēja (2.a, 2.b, 2.c, 4.a, 4.b, 4.c)

Klases audzinātāja (4.c)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

3.

Ņina Āboliņa

Skolas bibliotekāre

4.

Irina Baikova

Matemātikas pasniedzēja (8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

5.

Svetlana Balahoviča

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (3.a)

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c)

Klases audzinātāja (1.a, 3.a)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

6.

Mihails Basmanovs

Direktora vietnieks

Bioloģijas pasniedzējs (10.a, 10.b, 11.b, 12.b)

7.

Ludmila Belogrudova

Fizikas pasniedzēja (10.a, 10.b, 12.b)

8.

Jevgēnija Beznosika

Angļu valodas pasniedzēja (8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

9.

Dainis Bērziņš

Teātra mākslas pasniedzējs (11.a, 12.a)

Interešu izglītības skolotājs (skolas teātris)

10.

Žanna Bormane

Vācu valodas pasniedzēja (10.a, 10.b, 11.a, 12.a)

11.

Karine Boroduļina

Skolas psiholoģe

12.

Irina Buhaņko

Angļu valodas pasniedzēja (9.a, 9.b, 9.d)

13.

Alla Butenko

Matemātikas pasniedzēja (6.b)

14.

Marina Caune

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

15.

Ludmila Čakova

Direktora vietniece

Datorikas pasniedzēja (4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c)

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja

(6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.d)

Interešu izglītības skolotāja (origami studija)

16.

Elīna Čujanova

Skolas bibliotekāre

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

17.

Ļubova Čuviļova

Angļu valodas pasniedzēja (1.a, 1.b , 1.c, 3.a, 3.b, 3.c)

Klases audzinātāja (1.c)

18.

Sintija Ditļa

Datorikas pasniedzēja

(6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.d)

Inženierzinību pasniedzēja (9.a, 9.b, 9.d)

19.

Nadežda Djomina

Izglītības metodiķe

Matemātikas pasniedzēja (5.a, 5.b, 5.c)

20.

Aleksandrs Dorofejevs

Sporta un veselības pasniedzējs

(1.c, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

21.

Tatjana Dubinska

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (2.b)

Matemātikas pasniedzēja (2.b)

Dabaszinību pasniedzēja (2.b)

Sociālo zinību pasniedzēja (2.b)

Vizuālās mākslas pasniedzēja (2.b)

Sporta un veselības pasniedzēja (2.b)

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja (2.b)

Klases audzinātāja (2.b)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

22.

Ludmila Dušeņina

Skolas logopēde

23.

Irina Fedorova

Angļu valodas pasniedzēja (6.a, 6.b, 6.c)

24.

Anastasija Gajevska

Vācu valodas pasniedzēja (4.a, 4.b, 4.c, 12.b)

25.

Olga Galperina

Vācu valodas pasniedzēja (7.a, 7.b, 7.c, 10.a, 11.b, 12.b)

26.

Irina Gončarova

Mūzikas pasniedzēja

(1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c)

Interešu izglītības skolotāja (vokālais ansamblis)

Koncertmeistare

27.

Tatjana Goranova

Sociālais pedagogs

28.

Olga Grigorjeva

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c, 2.b)

Sociālo zinību pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c)

Klases audzinātāja (1.b, 5.a)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

29.

Irina Grišajeva

Skolas bibliotekāre

30.

Larisa Gruzova

Skolas psiholoģe

31.

Aleksandra Guļāne

Matemātikas pasniedzēja (fakultatīvais kurss)

32.

Anitra Ģērmane

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(2.a, 2.c, 4.a, 4.b, 4.c)

Interešu izglītības skolotāja (vizuālās mākslas studija)

33.

Yuliia Horbachova

Pedagoga palīgs

34.

Alla Jaziņina

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

35.

Gunta Jēkabsone

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (3.a, 3.b, 3.c)

36.

Biruta Juška

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.c, 8.d)

37.

Sabīne Kasparsone

Direktora vietniece

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (4.a, 4.b, 4.c)

38.

Lilija Kļevicka

Dabaszinību pasniedzēja

(4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c)

Bioloģijas pasniedzēja (7.a, 7.b, 7.c)

39.

Irina Kļujeva

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (9.a, 9.b, 9.d)

Klases audzinātāja (4.a)

Interešu izglītības skolotāja (krievu valoda)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

40.

Olga Kočergina

Sporta un veselības pasniedzēja

(5.a, 5.b, 5.c, 9.a, 9.b, 9.d, 10.b, 11.b, 12.b)

Klases audzinātāja (6.c, 7.c, 9.b, 12.a, 12.b)

41.

Nataļja Kozeļska

Matemātikas pasniedzēja (fakultatīvais kurss)

42.

Oskar Jan Krol

Angļu valodas pasniedzējs (7.a, 7.b, 7.c)

43.

Pauls Ķeružis

Ģeogrāfijas pasniedzējs (12.a)

44.

Regīna Lukjančuka

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (3.b)

Matemātikas pasniedzēja (3.b)

Sociālo zinību pasniedzēja (3.a, 3.b, 3.c)

Sporta un veselības pasniedzēja (3.a, 3.b)

Vizuālās mākslas pasniedzēja (3.a, 3.b)

Klases audzinātāja (3.b)

Interešu izglītības skolotāja (krievu valoda)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

45.

Vladimirs Ļitvinskis

Direktora vietnieks

Programmēšanas pasniedzējs (11.b)

46.

Vladimirs Markevičs

Fizikas pasniedzējs (fakultatīvais kurss)

47.

Iļja Markins

Ķīmijas pasniedzējs (9.a, 9.b, 9.d, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.b)

48.

Yelena Maslovskaya

Direktora vietniece

Uzņēmējdarbības pamatu pasniedzēja (10.b, 11.a, 12.a, 12.b)

49.

Agrita Meirēna

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c)

Muzeja pedagogs

50.

Oksana Merefjanska

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (5.a, 5.b, 5.c)

51.

Tatjana Moisejenoka

Matemātikas pasniedzēja (4.a, 4.b, 4.c)

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja (4.a, 4.b, 4.c)

Klases audzinātāja (4.b)

52.

Darja Moisejeva

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (12.a)

Teātra mākslas pasniedzēja (7.a, 7.b, 7.c)

Interešu izglītības skolotāja (skolas teātris)

53.

Svetlana Morozova

Vizuālās mākslas pasniedzēja

(1.a, 1.b, 1.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c)

Mūzikas pasniedzēja (6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

Interešu izglītības skolotāja (koris)

54.

Anna Muhina

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (2.a)

Matemātikas pasniedzēja (2.a)

Dabaszinību pasniedzēja (2.a)

Sociālo zinību pasniedzēja (2.a)

Vizuālās mākslas pasniedzēja (2.a)

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja (2.a)

Sporta un veselības pasniedzēja (2.a)

Klases audzinātāja (2.a)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

55.

Jeļena Ņečajeva

Angļu valodas pasniedzēja (6.a, 6.b, 6.c, 8.c, 8.d, 11.a, 11.b)

56.

Irina Orlova

Datorikas pasniedzēja

(6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.d, 10.a, 11.b)

57.

Aiga Ozola

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(8.b, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b)

58.

Karina Pegova

Angļu valodas pasniedzēja (2.a, 2.b, 2.c, 4.a, 4.b, 4.c)

Klases audzinātāja (5.c, 8.d)

Karjeras konsultante

59.

Veronika Petrova

Pedagoga palīgs

60.

Jeļena Pivovarova

Angļu valodas pasniedzēja

(9.a, 9.b, 9.d, 10.a, 10.b, 11.a, 11.b)

61.

Natālija Poļežajeva

Angļu valodas pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c, 5.a, 5.b, 5.c)

62.

Nataļja Ponomarjova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja

(5.a, 5.b, 5.c, 8.b, 8.d)

Klases audzinātāja (5.b)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

63.

Janīna Regža

Bioloģijas pasniedzēja (8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.d)

Ķīmijas pasniedzēja (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

Klases audzinātāja (7.b, 8.a)

64.

Iveta Rozenberga

Kultūras pamatu pasniedzēja (10.b, 11.a)

Vizuālās mākslas pasniedzēja

(6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c)

Interešu izglītības skolotāja (vizuālās mākslas studija)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

65.

Jeļena Samozvanova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (2.c)

Matemātikas pasniedzēja (2.c)

Dabaszinību pasniedzēja (2.c)

Sociālo zinību pasniedzēja (2.c)

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja (2.c)

Sporta un veselības pasniedzēja (2.b, 2.c)

Vizuālās mākslas pasniedzēja (2.c)

Klases audzinātāja (2.c)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

66.

Anastasija Sapogova

Angļu valodas pasniedzēja (8.a, 8.b)

67.

Anastasija Seņa

Sporta un veselības pasniedzēja

(4.a, 4.b, 4.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 10.a, 11.a, 12.b)

Sporta organizatore

68.

Beatrise Sevastjanova

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(6.a, 6.b, 6.c, 9.a, 9.b, 9.d)

69.

Viktorija Sevruka

Sporta un veselības pasniedzēja

(4.a, 4.b, 4.c, 7.a, 7.b, 7.c, 9.a, 9.b, 9.d, 10.a, 11.a, 12.a)

Sporta organizatore

70.

Irina Sidorika

Matemātikas pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c)

Dabaszinību pasniedzēja (1.a, 1.b, 1.c)

71.

Ludmila Smirnova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (8.a, 8.c)

Teātra mākslas pasniedzēja (6.a, 6.b, 6.c)

Interešu izglītības skolotāja (krievu valoda)

Klases audzinātāja (8.c, 9.d)

72.

Marianna Smirnova

Direktora vietniece

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (10.a, 11.a)

Klases audzinātāja (9.a)

73.

Svetlana Sokolova

Fizikas pasniedzēja

(7.a, 7.b, 7.c, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.d, 11.a, 11.b)

Klases audzinātāja (7.a)

74.

Laila Staceviča

Vācu valodas pasniedzēja (7.a, 7.b, 7.c, 10.b, 11.b)

75.

Nestors Starostins

Programmēšanas pasniedzējs (12.b)

76.

Aleksandrs Stecurins

Matemātikas pasniedzējs (7.c, 9.a, 9.b, 9.d)

77.

Ivans Sturovs

Angļu valodas pasniedzējs (7.a, 7.b, 7.c, 12.a, 12.b)

78.

Jeļena Šaškova

Izglītības metodiķe

Angļu valodas pasniedzēja (3.a, 3.b, 3.c, 5.a, 5.b, 5.c)

79.

Oļegs Šleifmanis

Matemātikas pasniedzējs (10.b, 11.b, 12.a, 12.b)

80.

Evija Špēra

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(3.a, 3.b, 3.c, 5.a, 5.b, 5.c)

81.

Zoja Teišerska

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (6.a, 6.b, 6.c)

Sociālo zinību un vēstures pasniedzēja

(4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c)

Klases audzinātāja (6.a, 6.b)

82.

Aleksandrs Teišerskis

Vēstures pasniedzējs (9.a, 9.b, 9.d)

Sociālo zinību pasniedzējs (9.a, 9.b, 9.d)

Sociālo zinību un vēstures pasniedzējs

(6.a, 6.b, 6.c, 10.a, 10.b)

83.

Svetlana Terehova

Speciālais pedagogs

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

84.

Alla Tumiņa

Ģeogrāfijas pasniedzēja

(7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.d, 11.a, 11.b)

85.

Irīna Udalova

Matemātikas pasniedzēja (6.a, 6.c, 10.a, 11.a)

86.

Jevgēnija

Urbane-Orbane

Angļu valodas pasniedzēja (10.a, 10.b, 12.a, 12.b)

Lietišķās angļu valodas pasniedzēja (11.a, 12.a)

Klases audzinātāja (10.a, 10.b)

87.

Jūlija Vaikute

Programmēšanas pasniedzēja (12.b)

88.

Jeļena Vediščeva

Skolas direktore

89.

Jeļena Vilcāne

Dizaina un tehnoloģiju pasniedzēja

(3.a, 3.b, 3.c, 5.a, 5.b, 5.c)

Sporta un veselības pasniedzēja (5.a, 5.b, 5.c)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

90.

Dāvis Vilcāns

Vēstures pasniedzējs (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

Sociālo zinību pasniedzējs (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d)

Interešu izglītības skolotājs (skolas muzejs)

91.

Jekaterina Vinogradova

Matemātikas pasniedzēja (3.a, 3.c)

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (3.c)

Dabaszinību pasniedzēja (3.a, 3.b, 3.c)

Sporta un veselības pasniedzēja (3.c)

Vizuālās mākslas pasniedzēja (3.c)

Klases audzinātāja (3.c)

92.

Sofija Anna Zadorožnaja

Sporta un veselības pasniedzēja (1.a, 1.b)

Interešu izglītības skolotāja (deju studija)

93.

Zita Zvejniece

Direktora vietniece

Klases audzinātāja (11.a, 11.b)