Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
18

aug

2019

Šodien

svētdiena, 2019. gada
18. augusts
Liene, Helēna, Elena, Ellena

Pedagoģisko darbinieku saraksts

Rīgas 40.vidusskolas

pedagoģisko darbinieku saraksts

1.

Sandra Akmentiņa

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(6a, 6b, 6c, 8a, 8b, 8c, 8d)

Klases audzinātāja (8d)

2.

Tatjana Andrejeva

Vācu valodas pasniedzēja (10b, 11b, 12a)

Interešu izglītības skolotāja (vācu teātris)

3.

Anda Apine

Vizuālās mākslas pasniedzēja

(6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 12a, 12b)

Interešu izglītības skolotāja (vizuālās mākslas pulciņš)

4.

Ņina Āboliņa

Skolas bibliotekāre

5.

Svetlana Balahoviča

Matemātikas pasniedzēja (1b, 5b, 5c, 5d)

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (1b)

Ētikas pasniedzēja (1b)

Klases audzinātāja (1b)

6.

Alla Bondarenko

Ģeogrāfijas pasniedzēja

(7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b)

Sociālo zinību pasniedzēja (9a, 9b, 9c)

7.

Žanna Bormane

Vācu valodas pasniedzēja (10b, 11b, 12b)

8.

Karine Boroduļina

Skolas psihologs

9.

Irina Buhaņko

Angļu valodas pasniedzēja (7a, 7c, 7d, 8a, 8b)

10.

Vija Bukovska

Bioloģijas pasniedzēja (7a, 7b, 7c, 8b, 8c, 8d, 9a, 9c, 11a)

Veselības mācības pasniedzēja (12a, 12b)

11.

Marina Caune

Angļu valodas pasniedzēja (3c, 3d, 5b)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

12.

Lilija Cināte

Interešu izglītības skolotāja (deju studija)

13.

Elīna Čujanova

Skolas bibliotekāre

Krievu valodas pasniedzēja (fakultatīvais kurss)

Interešu izglītības skolotāja (muzejpedagoģijas pulciņš)

14.

Nadežda Djomina

Direktora vietniece

Matemātikas pasniedzēja (5a, 6a, 6b, 6c)

15.

Žanna Dmitrijeva

Angļu valodas pasniedzēja (8c, 8d, 11a, 11b, 12b)

Klases audzinātāja (8c)

Interešu izglītības skolotāja (angļu teātris)

16.

Nataļja Domanska

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4c)

Klases audzinātāja (4c)

17.

Aleksandrs Dorofejevs

Sporta pasniedzējs

(7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 10a, 10b, 11a, 11b, 12b)

Sporta organizators

18.

Tatjana Dubinska

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (3d)

Matemātikas pasniedzēja (3d)

Sociālo zinību pasniedzēja (3d)

Ētikas pasniedzēja (3d)

Mājturības pasniedzēja (3d)

Klases audzinātāja (3d)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

19.

Evelīna Fridemane

Franču valodas pasniedzēja (11a)

20.

Mihails Golubevs

Fizikas pasniedzējs (9a, 9b, 9c, 11a, 11b, 12a, 12b)

21.

Ludmila Gomančenko

Logopēde

22.

Tatjana Goranova

Sociālais pedagogs

Klases audzinātāja (5b)

23.

Olga Grigorjeva

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

24.

Irina Grišajeva

Skolas bibliotekāre

25.

Larisa Gruzova

Skolas psihologs

26.

Aleksandra Guļāne

Matemātikas pasniedzēja (fakultatīvais kurss)

27.

Anitra Ģērmane

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (5a, 5b, 5c, 5d)

Vizuālās mākslas pasniedzēja

(3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d)

Interešu izglītības skolotāja (vizuālās mākslas studija)

28.

Inesa Iļčenko

Interešu izglītības skolotāja (krievu teātris)

29.

Alla Jaziņina

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (7a, 7c, 7d)

Klases audzinātāja (7c)

30.

Gaļina Jefremova

Izglītības metodiķe

31.

Sabīne Kasparsone

Direktora vietniece

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (5d)

Klases audzinātāja (5d)

32.

Jekaterīna Kazimirska

Angļu valodas pasniedzēja (1a, 1b, 1c, 5a, 5b, 5c, 5d)

33.

Lilija Kļevicka

Dabaszinību pasniedzēja

(1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 5b, 5d)

34.

Irina Kļujeva

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (8a, 8b, 8c, 8d)

Klases audzinātāja (12a)

35.

Olga Kočergina

Sporta pasniedzēja

(3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d)

Klases audzinātāja (6b, 10a)

Sporta organizatore

36.

Marija Konovalova

Vēstures pasniedzēja (8b)

37.

Leontīne Kopeika

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (12a, 12b)

38.

Vjačeslavs Korotins

Ķīmijas pasniedzējs (9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b)

39.

Nataļja Kozeļska

Matemātikas pasniedzēja (10a, 10b, 11a)

40.

Ligita Kozlovska

Vizuālās mākslas pasniedzēja (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c)

Mājturības pasniedzēja (5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c)

Interešu izglītības skolotāja (vizuālās mākslas studija)

41.

Lesja Krivoručko

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (1c)

Matemātikas pasniedzēja (1c)

Sociālo zinību pasniedzēja (1b, 1c)

Ētikas pasniedzēja (1c)

Mājturības pasniedzēja (1b, 1c)

Sporta pasniedzēja (1b, 1c)

Klases audzinātāja (1c)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

42.

Aļvandrs Ledaks

Vācu valodas pasniedzējs (10a, 11a, 12b)

43.

Daiga Logina

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 12b)

44.

Regīna Lukjančuka

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (2b, 3b)

Matemātikas pasniedzēja (2b, 3b)

Sociālo zinību pasniedzēja (3b)

Ētikas pasniedzēja (3b)

Mājturības pasniedzēja (3b)

Klases audzinātāja (2b, 3b)

45.

Vladimirs Ļitvinskis

Direktora vietnieks

Programmēšanas pamatu pasniedzējs (10b, 11b, 12b)

46.

Nadežda Maļiņina

Dabaszinību pasniedzēja (4a, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b, 6c)

Bioloģijas pasniedzēja (7d, 8a)

Mājturības pasniedzēja (6a, 6b, 6c)

Klases audzinātāja (7d, 8a)

47.

Vladimirs Markevičs

Fizikas pasniedzējs (8a, 8b, 8c, 8d, 10a, 10b)

Informātikas pasniedzējs

(5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c)

48.

Yelena Maslovskaya

Direktora vietniece

Ekonomikas pasniedzēja (10a, 10b, 11a, 11b)

Sociālo zinību pasniedzēja (8a, 8b, 8c, 8d)

49.

Oksana Merefjanska

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4d)

50.

Irina Morozova

Vēstures pasniedzēja (11a, 11b, 12a, 12b)

Latvijas vēstures pasniedzēja (8c, 8d, 9c)

Pasaules vēstures pasniedzēja (8c, 8d, 9c)

51.

Svetlana Morozova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (1a)

Matemātikas pasniedzēja (1a)

Sociālo zinību pasniedzēja (1a, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d)

Ētikas pasniedzēja (1a)

Mājturības pasniedzēja (1a)

Sporta pasniedzēja (1a)

Klases audzinātāja (1a)

52.

Anna Muhina

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

53.

Jeļena Ņečajeva

Angļu valodas pasniedzēja (6a, 6c, 8c, 8d, 10a, 10b)

54.

Irina Orlova

Vācu valodas pasniedzēja (10a)

55.

Irina Orlova

Informātikas pasniedzēja

(5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b)

56.

Natālija Orlova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (4a, 4b, 4c, 4d)

Klases audzinātāja (4b)

57.

Evelīna Oščenkova

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b)

58.

Aiga Ozola

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(8a, 8b, 8c, 8d, 10a, 10b, 11a, 11b)

59.

Gunta Ozoliņa

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(7a, 7b, 7c, 7d, 9a, 9b, 9c)

60.

Karina Pegova

Angļu valodas pasniedzēja (2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b)

Klases audzinātāja (5c)

61.

Eleonora Petrova

Interešu izglītības skolotāja (deju studija)

62.

Jeļena Pivovarova

Angļu valodas pasniedzēja (6a, 6b, 6c, 7c, 7d, 10a, 10b)

63.

Natālija Poļežajeva

Angļu valodas pasniedzēja (4c, 4d, 8a, 8b, 9a, 9b, 9c)

64.

Nataļja Ponomarjova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (9a, 9b, 9c)

Krievu literatūras pasniedzēja (6c)

Klases audzinātāja (9a, 9c)

65.

Vladislavs Rafaļskis

Krievu valodas un literatūras pasniedzējs (12a, 12b)

Krievu literatūras pasniedzējs (5b, 5c, 5d)

66.

Janīna Regža

Bioloģijas pasniedzēja (9b, 10a, 10b, 12a, 12b)

Ķīmijas pasniedzēja (8a, 8b, 8c, 8d)

Dabaszinību pasniedzēja (5a, 5c)

Klases audzinātāja (9b, 12b)

67.

Lilija Roldugina

Matemātikas pasniedzēja (7b, 7c, 11b, 12a, 12b)

68.

Jeļena Rubene

Mūzikas pasniedzēja

(5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c)

Kulturoloģijas pasniedzēja (10a, 10b, 11a, 11b)

Koncertmeistare

69.

Ļubova Ruško

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d)

Klases audzinātāja (7a)

Muzeju pedagogs

70.

Jeļena Samozvanova

Matemātikas pasniedzēja (4a, 4b, 4c, 4d)

Klases audzinātāja (4d)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

71.

Svetlana Saveiko

Izglītības metodiķe

72.

Anastasija Seņa

Sporta organizatore

73.

Viktorija Sevruka

Sporta pasniedzēja

(6a, 6b, 6c, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a)

Sporta organizatore

74.

Irina Sidorika

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (2c)

Matemātikas pasniedzēja (2c)

Sociālo zinību pasniedzēja (2b, 2c)

Ētikas pasniedzēja (2b, 2c)

Mājturības pasniedzēja (2b, 2c)

Sporta pasniedzēja (2b, 2c)

Klases audzinātāja (2c)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

75.

Ludmila Smirnova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (7b, 10a, 10b)

Krievu literatūras pasniedzēja (6b)

Klases audzinātāja (7b, 8b)

76.

Marianna Smirnova

Direktora vietniece

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (11b)

Klases audzinātāja (11b)

77.

Aleksandrs Smirnovs

Sporta pasniedzējs (fakultatīvais kurss)

78.

Irina Sokolova

Angļu valodas pasniedzēja (6b, 7b, 11a, 11b, 12a, 12b)

Angļu literatūras pasniedzēja (10a)

Lietišķās angļu valodas pasniedzēja (11a)

79.

Laura Stankeviča

Mūzikas pasniedzēja

(1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d)

Interešu izglītības skolotāja (koris)

80.

Aleksandrs Stecurins

Matemātikas pasniedzējs (8a, 8b, 8c, 8d)

81.

Ivans Sturovs

Angļu valodas pasniedzējs (7a, 7b, 9a, 9b, 9c)

82.

Jeļena Šaškova

Direktora vietniece

Angļu valodas pasniedzēja (5a, 5c, 5d)

83.

Marija Šehanova

Direktora vietniece

Angļu valodas pasniedzēja (2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b)

Klases audzinātāja (4a)

84.

Oļegs Šleifmanis

Matemātikas pasniedzējs (7a, 7d, 9a, 9b, 9c)

85.

Evija Špēra

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja

(4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c)

86.

Zoja Teišerska

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (6a, 11a)

Krievu valodas pasniedzēja (6b, 6c)

Klases audzinātāja (6a, 11a)

87.

Aleksandrs Teišerskis

Vēstures pasniedzējs

(6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 9a, 9b, 10a, 10b)

Sociālo zinību pasniedzējs (6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d)

88.

Svetlana Terehova

Speciālais pedagogs

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

89.

Jeļena Vediščeva

Skolas direktore

Bioloģijas pasniedzēja (11b)

90.

Svetlana Veže

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (3c)

Matemātikas pasniedzēja (3c)

Sociālo zinību pasniedzēja (3c)

Ētikas pasniedzēja (3c)

Mājturības pasniedzēja (3c)

Klases audzinātāja (3c)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

91.

Jeļena Vilcāne

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (2a)

Matemātikas pasniedzēja (2a)

Sociālo zinību pasniedzēja (2a)

Ētikas pasniedzēja (2a)

Mājturības pasniedzēja (2a)

Sporta pasniedzēja (2a)

Klases audzinātāja (2a)

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

92.

Jekaterina Vinogradova

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (3a)

Matemātikas pasniedzēja (3a)

Sociālo zinību pasniedzēja (3a)

Ētikas pasniedzēja (3a)

Mājturības pasniedzēja (3a, 4a, 4b, 4c, 4d)

Klases audzinātāja (3a)

93.

Irina Zakrevskaya

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (3b, 3c)

94.

Zita Zvejniece

Direktora vietniece

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja (6c)

Klases audzinātāja (6c, 10b)

95.

Marina Ždanoviča

Krievu valodas un literatūras pasniedzēja (5a)

Krievu valodas pasniedzēja (5b, 5c, 5d)

Klases audzinātāja (5a)

96.

Olga Žuravļova

Angļu valodas pasniedzēja (1a, 1b, 1c, 3c, 3d, 4c, 4d)