Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
24

jul

2024

Šodien

trešdiena, 2024. gada
24. jūlijs
Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns

Jaunumi

Publicētie pirms 12. jul. 2024. (atcelt)

9

jul

2024

Ieteikti uzņemšanai Rīgas 40. vidusskolas 10. klasē

Tematiskā grupa: Skolas jaunumi

Pretendenta kodu veido vārda pirmais burts, uzvārda pirmais burts un personas koda otrā daļa. Piemēram, Annas Laimneses p.k. 111111-00007 kods tabulā būs AL00007.

 

Izglītojamo, kuri ieteikti uzņemšanai, likumiskie pārstāvji 9.-12.jūlijam iesniedz iesniegumu (veidlapu skatīties šeit ) par uzņemšanu 10. klasē.

 

Konkursu izturējušie izglītojamie, kuri nemācījās Rīgas 40. vidusskolā, iesniegumam pievieno medicīnisko karti.

 

Iesniegumu var iesniegt:

1)      elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz skolas e-pastu r40vs@riga.lv;

2)      ja nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, iesniedz ierodoties personīgi Tērbatas ielā 15/17, 206.kabinetā no plkst.9.00 līdz 16.00. Likumiskā pārstāvja parakstīto iesniegumu uz skolu var nogādāt izglītojamais.

 

Visi pārējie pretendenti tiks aicināti telefoniski, tikko būs saņemti atteikumi no uzaicinātajiem izglītojamiem.

 

Ja līdz 12.07.2024. no izglītojamā likumiskā pārstāvja netiks saņemts iesniegums par iestāšanos Rīgas 40. vidusskolā, piedāvājums tiek anulēts.

Lasīt vairāk

9

jul

2024

Valsts aizsardzības mācība

Tematiskā grupa: Skolas jaunumi

2024. gada 16. aprīlī Ministru kabinets pieņēma grozījumus vispārējās vidējās izglītības standartā, nosakot, ka no 2024. gada 1. septembra vidējās izglītības programmā ir iekļauta obligāta Valsts aizsardzības mācības (turpmāk-VAM) īstenošana.

 

Sīkāka informācija šeit: https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/visaptverosa-valsts-aizsardziba/sabiedribas-izglitosana/valsts-aizsardzibas-maciba

 

VAM būs viens no Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem. Tā apguve notiks 8 mācību stundas vienu dienu mēnesī, izņemot septembri un janvāri, divus secīgus mācību gadus (10., 11.klasē), paredzot kursa apgūšanai 112 mācību stundas.

 

Rīgas 40. vidusskolā VAM tiks iekļautā mācību plānā un notiks vienu reizi mēnesī trešdienā.

Lasīt vairāk

18

jun

2024

10

jun

2024

Pirmā klasē uzņemto izglītojamo vecāku sapulce

Tematiskā grupa: Skolas jaunumi

Pirmā klasē uzņemto izglītojamo vecāku sapulce notiks 13.jūnijā plkst.18.00 Akas ielā 10, aktu zālē.

 

5

jun

2024

Sveicam Jūs mācību gada beigās!

 

 

Cienījamie vecāki!

 

Sveicam Jūs mācību gada beigās!

 

Paldies Jums par pozitīvu attieksmi un centīgu, radošu darbošanos visa mācību gada garumā!


 

Aicinām Jūs arī vasarā jēgpilni un lietderīgi pavadīt lietainos vasaras vakarus kopā ar saviem bērniem.

 

Te būs dažas noderīgas idejas:


1) aktualizējiet ģimenē drošības jautājumus internetā - ar 1.-3. klašu skolēniem krāsojiet attēlus un pārrunājiet uzvedību internetvidē (https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Esi_interneta_izcilnieks/files/Krasojama_gramata.pdf ), spēlējiet spēli kopā ar 4.-5. klašu skolēniem un mācieties digitālo drošību (https://beinternetawesome.withgoogle.com/lv_all/interland);

 

2) lasiet ieteicamo literatūru latviešu valodā (skat. pielikumā "Ieteicamās literatūras saraksts 1.-4. klasēm"); 

 

3) apgūstiet latviešu valodu ar prieku - klausīties mūziku, skatieties filmas, seriālus un multfilmas (https://bernistaba.lsm.lv/skatieshttps://play.tv3.lv/kidshttps://www.filmas.lv/filmu-katalogs/?tab=movies, skat. arī pielikumā "Papildu materiāli latviešu valodā").

 

 

Atcerieties, ka vasarā svarīgākais uzdevums ir labi atpūsties, lai ar jauniem spēkiem uzsāktu mācības nākamajā mācību gadā!

 

 

 Ieteicamās literatūras saraksts 1.-4. klasēm

 

 

 Papildu materiāli latviešu valodā 

 

Saulainu un pozitīvu vasaru vēlot,

Rīgas 40.vidusskolas administrācija

Lasīt vairāk

« 1 2 3 .. 59»