Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
13

jun

2024

Šodien

ceturtdiena, 2024. gada
13. jūnijs
Zigfrīds, Ainārs, Uva

Stundu saraksts (5. klases)

2023./2024. mācību gads

Konstanīna Pēkšēna korpuss (Akas iela 10)


5.a klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40
1. 8.45-9.25 Sociālās zinības un vēsture 110.
2. 9.30-10.10Dizains un tehnoloģijas205.
3. 10.30-11.10Vizuālā māksla209.
4. 11.30-12.10Sociālās zinības un vēsture110.
5.
12.25-13.05Sports un veselībaSporta zāle
6.
13.20-14.00
Matemātika203.
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Dabaszinības
207.
2.
9.30-10.10Dabaszinības207.
3.
10.30-11.10Sports un veselība110.
4.
11.30-12.10
Matemātika203.
5.
12.25-13.05Angļu valoda/Datorika209./305.
Trešdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25 Klases stunda 106.
2.
9.30-10.10Matemātika203.
3.
10.30-11.10Matemātika203.
4.
11.30-12.10Krievu valoda 207.
5.
12.25-13.05
Latviešu valoda303.
6.
13.20-14.00
Angļu valoda205./403.b
7.
14.05-14.45Datorika/Angļu valoda305./205.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25 Mūzika 209.
2.
9.30-10.10Latviešu valoda303.
3.
10.30-11.10Latviešu valoda303.
4.
11.30-12.10Krievu valoda110.
5.
12.25-13.05Krievu valoda110.
6.13.20-14.00
Angļu valoda
205./209.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Krievu valoda 110.
2.
9.30-10.10Matemātika203.
3.
10.30-11.10Sports un veselībaSporta zāle
4.
11.30-12.10Latviešu valoda303.
5.
12.25-13.05
Latviešu valoda303.


5.b klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40
1. 8.45-9.25
2. 9.30-10.10Krievu valoda207.
3. 10.30-11.10Krievu valoda207.
4.11.30-12.10Angļu valoda/Datorika209./305.
5.
12.25-13.05Datorika/Angļu valoda305./205.
6.
13.20-14.00
Angļu valoda205./209.
7.
14.05-14.45
Sports un veselībaSporta zāle
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Dizains un tehnoloģijas110.
3.
10.30-11.10Matemātika203.
4.
11.30-12.10
Sports un veselība110.
5.
12.25-13.05
Dabaszinības207.
6.
13.20-14.00
Dabaszinības207.
7.
14.05-14.45
Vizuālā māksla209.
Trešdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Sociālās zinības un vēsture110.
3.
10.30-11.10Mūzika209.
4.
11.30-12.10
Matemātika203.
5.
12.25-13.05Matemātika203.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda303.
7.
14.05-14.45
Sociālās zinības un vēsture110.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Krievu valoda110.
3.
10.30-11.10Krievu valoda110.
4.
11.30-12.10Latviešu valoda303.
5.
12.25-13.05Latviešu valoda303.
6.
13.20-14.00
Matemātika
203.
7.
14.05-14.45
Angļu valoda
205./209.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Latviešu valoda303.
3.
10.30-11.10Latviešu valoda303.
4.
11.30-12.10Klases stunda110.
5.
12.25-13.05Matemātika203.
6.
13.20-14.00
Sports un veselība
Sporta zāle


5.c klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40
1. 8.45-9.25
2. 9.30-10.10Matemātika203.
3. 10.30-11.10Matemātika203.
4. 11.30-12.10Dizains un tehnoloģijas207.
5.
12.25-13.05Sociālās zinības un vēsture110.
6.
13.20-14.00
Sports un veselībaSporta zāle
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Vizuālā māksla209.
3.
10.30-11.10Dabaszinības207.
4.
11.30-12.10
Dabaszinības207.
5.
12.25-13.05
Sports un veselība110.
6.
13.20-14.00
Angļu valoda/Datorika
209./305.
7.
14.05-14.45
Datorika/Angļu valoda
305./205.
Trešdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Krievu valoda207.
3.
10.30-11.10Krievu valoda207.
4.
11.30-12.10Angļu valoda205./403.b
5.
12.25-13.05Angļu valoda205./403.b
6.
13.20-14.00
Sociālās zinības un vēsture
110.
7.
14.05-14.45
Latviešu valoda
303.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8:45-9:25 Latviešu valoda 303.
2.
9.30-10.10Klases stunda106.
3. 10.30-11.10Mūzika209.
4.
11.30-12.10Matemātika203.
5.
12.25-13.05Matemātika203.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda303.
Piektdiena
0.
8.00-8.40Latviešu valoda 303.
1.
8.45-9.25Latviešu valoda303.
2.
9.30-10.10Krievu valoda110.
3.
10.30-11.10Krievu valoda110.
4.
11.30-12.10Matemātika203.
5.
12.25-13.05Sports un veselībaSporta zāle