Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
13

jun

2024

Šodien

ceturtdiena, 2024. gada
13. jūnijs
Zigfrīds, Ainārs, Uva

Stundu saraksts (8. klases)

2023./2024. mācību gads

Eižena Laubes korpuss (Tērbatas iela 15/17)


8.a klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40
1. 8.45-9.25 Sports un veselība
2. 9.30-10.10Fizika601.
3. 10.30-11.10Ķīmija 309.
4. 11.30-12.10Ķīmija 309.
5.
12.25-13.05Angļu valoda106./602.
6.
13.20-14.00Matemātika408.
7.
14.05-14.45Matemātika408.
8.
14.50-15.30
Latviešu valoda
305./403.
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25Sports un veselība
2.
9.30-10.10Sociālās zinības505.
3.
10.30-11.10Matemātika408.
4.
11.30-12.10
Angļu valoda106./602.
5.
12.25-13.05Angļu valoda106./602.
6.
13.20-14.00Bioloģija
501.
7.
14.05-14.45
Bioloģija501.
8.14.50-15.30
Klases stunda
501.
Trešdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Krievu valoda410.
3.
10.30-11.10Krievu valoda410.
4.
11.30-12.10Vēsture504.
5.
12.25-13.05
Vēsture504.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda305./403.
7.
14.05-14.45
Latviešu valoda305./403.
8.
14.50-15.30
Vizuālā māksla
302.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Matemātika408.
3.
10.30-11.10Matemātika408.
4.
11.30-12.10Latviešu valoda305./403.
5.
12.25-13.05Latviešu valoda305./403.
6.
13.20-14.00Dizains un tehnoloģijas108.
7.
14.05-14.45Sports un veselība409.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10
3.
10.30-11.10Datorika301./304.
4.
11.30-12.10Ģeogrāfija307.
5.
12.25-13.05
Ģeogrāfija307.
6.
13.20-14.00
Krievu valoda410.
7.
14.05-14.45
Fizika601.
8.
14.50-15.30
Mūzika208.


8.b klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40Matemātika408.
1. 8.45-9.25Matemātika408.
2. 9.30-10.10Klases stunda208.
3. 10.30-11.10Vizuālā māksla606.
4.11.30-12.10Latviešu valoda302./305.
5.
12.25-13.05Latviešu valoda302./305.
6.
13.20-14.00Angļu valoda106./602.
7.
14.05-14.45
Ķīmija
309.
8.
14.50-15.30
Ķīmija
309.
Otrdiena
0.
8.00-8.40Matemātika 408.
1.
8.45-9.25Datorika 301./304.
2.
9.30-10.10Angļu valoda106./602.
3.
10.30-11.10Angļu valoda106./602.
4.
11.30-12.10
Krievu valoda504.
5.
12.25-13.05
Krievu valoda504.
6.
13.20-14.00
Mūzika108.
Trešdiena
0.
8.00-8.40Sports un veselība
1.
8.45-9.25Sports un veselība
2.
9.30-10.10Ģeogrāfija307.
3.
10.30-11.10Ģeogrāfija307.
4.
11.30-12.10
Bioloģija501.
5.
12.25-13.05
Bioloģija501.
6.
13.20-14.00
Dizains un tehnoloģijas108.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Fizika601.
3.
10.30-11.10Fizika601.
4.
11.30-12.10Matemātika408.
5.
12.25-13.05Matemātika408.
6.
13.20-14.00Sports un veselība409.
7.
14.05-14.45Latviešu valoda302./305.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Vēsture505.
3.
10.30-11.10Vēsture505.
4.
11.30-12.10Sociālās zinības505.
5.
12.25-13.05Krievu valoda504.
6.
13.20-14.00
Latviešu valoda302./305.
7.
14.05-14.45
Latviešu valoda302./305.


8.c klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40Sports un veselība
1. 8.45-9.25Sports un veselība
2. 9.30-10.10Vizuālā māksla606.
3. 10.30-11.10Datorika301./304.
4. 11.30-12.10Matemātika408.
5.
12.25-13.05Matemātika408.
6.
13.20-14.00
Sociālās zinības504.
7.
14.05-14.45
Latviešu valoda305./403.
Otrdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Matemātika408.
3.
10.30-11.10Klases stunda410.
4.
11.30-12.10
Latviešu valoda305./403.
5.
12.25-13.05
Latviešu valoda305./403.
6.
13.20-14.00
Krievu valoda410.
Trešdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Ķīmija309.
3.
10.30-11.10Ķīmija309.
4.
11.30-12.10Sports un veselība506.
5.
12.25-13.05Dizains un tehnoloģijas108.
6.
13.20-14.00Bioloģija501.
7.
14.05-14.45Bioloģija501.
8.
14.50-15.30
Mūzika306.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40Matemātika 408.
1.
8.45-9.25Matemātika408.
2.
9.30-10.10Latviešu valoda305./403.
3.
10.30-11.10Latviešu valoda305./403.
4.
11.30-12.10Angļu valoda602./603.
5.
12.25-13.05Angļu valoda602./603.
6.
13.20-14.00
Ģeogrāfija307.
7.
14.05-14.45Ģeogrāfija307.
Piektdiena
0.
8.00-8.40 Vēsture 505.
1.
8.45-9.25Vēsture 505.
2.
9.30-10.10Krievu valoda410.
3.
10.30-11.10Krievu valoda410.
4.
11.30-12.10Fizika601.
5.
12.25-13.05Fizika601.
6.
13.20-14.00
Angļu valoda602./603.


8.d klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
0. 8.00-8.40 Ķīmija 309.
1. 8.45-9.25 Ķīmija 309.
2. 9.30-10.10Matemātika408.
3. 10.30-11.10Matemātika408.
4. 11.30-12.10Fizika601.
5.
12.25-13.05Fizika601.
6.
13.20-14.00Latviešu valoda305./403.
7.
14.05-14.45Sociālās zinības504.
Otrdiena
0.
8.00-8.40 Vizuālā māksla 606.
1.
8.45-9.25 Matemātika 408.
2.
9.30-10.10Latviešu valoda305./403.
3.
10.30-11.10Latviešu valoda305./403.
4.
11.30-12.10
Bioloģija501.
5.
12.25-13.05
Bioloģija501.
6.
13.20-14.00
Angļu valoda602./603.
Trešdiena
0.
8.00-8.40 Sports un veselība
1.
8.45-9.25 Sports un veselība
2.
9.30-10.10Vēsture504.
3.
10.30-11.10Vēsture504.
4.
11.30-12.10Latviešu valoda305./403.
5.
12.25-13.05Latviešu valoda305./403.
6.
13.20-14.00
Krievu valoda504.
Ceturtdiena
0.
8.00-8.40Krievu valoda504.
1.
8.45-9.25Krievu valoda504.
2.
9.30-10.10Angļu valoda602./603.
3.
10.30-11.10Angļu valoda602./603.
4.
11.30-12.10Ģeogrāfija307.
5.
12.25-13.05Ģeogrāfija307.
6.
13.20-14.00Matemātika408.
7.
14.05-14.45
Matemātika408.
Piektdiena
0.
8.00-8.40
1.
8.45-9.25
2.
9.30-10.10Datorika301./304.
3.
10.30-11.10Klases stunda108.
4.
11.30-12.10Sports un veselība409.
5.
12.25-13.05Mūzika108.
6.
13.20-14.00
Dizains un tehnoloģijas108.