Uz sākumlapuRīgas 40. vidusskola
 
 
 
 
Skatīt karti
5

aug

2020

Šodien

trešdiena, 2020. gada
5. augusts
Osvalds, Arvils

Stundu saraksts (4. klases)

2019./2020. mācību gads

Konstanīna Pēkšēna korpuss (Akas iela 10)


4.a klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40
2. 8.45-9.25Angļu valoda403.a/403.b
3. 9.30-10.10Matemātika307.
4. 10.30-11.10Matemātika307.
5. 11.30-12.10Sociālās zinības402.
6.
12.25-13.05
SportsSporta zāle
Otrdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Krievu valoda208.
3.
9.30-10.10Krievu valoda208.
4.
10.30-11.10Latviešu valoda 306./403.a
5.
11.30-12.10
Dabaszinības207.
6.
12.25-13.05Dabaszinības207.
Trešdiena
1.
8.00-8.40 Klases stunda 307.
2.
8:45-9:25Matemātika307.
3.
9.30-10.10Matemātika307.
4.
10.30-11.10Krievu valoda208.
5.
11.30-12.10Krievu valoda208.
6.
12.25-13.05
Mūzika404.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda
306./403.a
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Angļu valoda303./306.
3.
9.30-10.10Matemātika307.
4.
10.30-11.10Mājturība402.
5.
11.30-12.10Latviešu valoda306./403.a
Piektdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Vizuālā māksla206.
3.
9.30-10.10Literatūra204.
4.
10.30-11.10SportsSporta zāle
5.
11.30-12.10Angļu valoda207./209.
6.
12.25-13.05
Krievu valoda
208.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda
306./403.a


4.b klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40Literatūra204.
2. 8.45-9.25Krievu valoda208.
3. 9.30-10.10Dabaszinības207.
4. 10.30-11.10Dabaszinības207.
5.11.30-12.10Matemātika307.
Otrdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Angļu valoda104./205.
3.
9.30-10.10Matemātika307.
4.
10.30-11.10Matemātika307.
5.
11.30-12.10
Latviešu valoda306./403.a
6.
12.25-13.05
Krievu valoda208.
7.
13.20-14.00
Sports
Sporta zāle
Trešdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Mājturība309.
3.
9.30-10.10Krievu valoda208.
4.
10.30-11.10Latviešu valoda306./403.a
5.
11.30-12.10
Vizuālā māksla206.
6.
12.25-13.05
Matemātika307.
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Matemātika307.
3.
9.30-10.10Angļu valoda104./306.
4.
10.30-11.10Krievu valoda208.
5.
11:30-12:10Klases stunda208.
6.
12.25-13.05
Mūzika
404.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda
306./403.a
Piektdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Sociālās zinības402.
3.
9.30-10.10SportsSporta zāle
4.
10.30-11.10Krievu valoda208.
5.
11.30-12.10Latviešu valoda306./403.a
6.
12.25-13.05
Angļu valoda104./209.4.c klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40Dabaszinības207.
2. 8.45-9.25Dabaszinības207.
3. 9.30-10.10SportsSporta zāle
4. 10.30-11.10Vizuālā māksla206.
5. 11.30-12.10Krievu valoda208.
6.
12.25-13.05Krievu valoda208.
Otrdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Matemātika307.
3.
9.30-10.10Angļu valoda101./110.
4.
10.30-11.10Literatūra204.
5.
11.30-12.10
Mūzika404.
6.
12.25-13.05Matemātika307.
7.
13.20-14.00
Latviešu valoda
306./403.a
Trešdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Krievu valoda208.
3.
9.30-10.10SportsSporta zāle
4.
10.30-11.10Sociālās zinības402.
5.
11.30-12.10
Matemātika307.
6.
12.25-13.05
Latviešu valoda306./403.a
7.
13.20-14.00
Angļu valoda
101./209.
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25Krievu valoda208.
3.
9.30-10.10Mājturība205.
4.
10.30-11.10Matemātika307.
5.
11.30-12.10Angļu valoda101./303.
6.
12.25-13.05Latviešu valoda306./403.a
Piektdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25
3.
9.30-10.10Matemātika307.
4.
10.30-11.10Latviešu valoda306./403.a
5.
11.30-12.10Krievu valoda208.
6.
12.25-13.05
Klases stunda307.4.d klase

Diena
Nr.
Laiks
Priekšmets
Telpa
Pirmdiena
1. 8.00-8.40
2. 8.45-9.25Matemātika307.
3. 9.30-10.10Vizuālā māksla206.
4. 10.30-11.10SportsSporta zāle
5. 11.30-12.10Dabaszinības207.
6.12.25-13.05Dabaszinības207.
Otrdiena
1. 8.00-8.40
2. 8.45-9.25
3. 9.30-10.10Angļu valoda104./304.
4. 10.30-11.10Krievu valoda208.
5.11.30-12.10
Krievu valoda208.
6.12.25-13.05Literatūra204.
7.13.20-14.00Mūzika404.
8.14.05-14.45
Latviešu valoda306./403.a
Trešdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25SportsSporta zāle
3.
9.30-10.10Latviešu valoda306./403.a
4.
10.30-11.10Angļu valoda104./304.
5.
11.30-12.10
Mājturība309.
6.
12.25-13.05
Krievu valoda208.
Ceturtdiena
1.
8.00-8.40
2.
8.45-9.25
3.
9.30-10.10Krievu valoda208.
4.
10.30-11.10Latviešu valoda306./403.a
5.
11.30-12.10Matemātika307.
6.
12.25-13.05Matemātika307.
Piektdiena
1.
8.00-8.40 Angļu valoda 104./304.
2.
8.45-9.25 Krievu valoda 208.
3.
9.30-10.10Sociālās zinības402.
4.
10.30-11.10Matemātika307.
5.
11.30-12.10Matemātika307.
6.
12.25-13.05
Latviešu valoda306./403.a
7.
13.20-14.00Klases stunda304.